ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ


Գլոբալ Էս Փի Սի-ի հետ համագործակցությունը Ձեզ հնարավորություն կտա ստանալ արդիական և ճշգրիտ տեղեկատվություն օրենսդրության ակնկալվող փոփոխությունների վերաբերյալ, որոնք լուրջ նշանակություն ունեն ինչպես հայ, այնպես էլ օտարերկրյա հաճախորդների համար: Այդպիսի համագործակցությունը թույլ կտա մեր հաճախորդներին արդյունավետ պլանավորել և ղեկավարել իրենց գործունեությունը օրենսդրական դաշտում:

Գլոբալ Էս Փի Սի-ն հպարտ է իր ընդարձակ և մշտապես աճող հաճախորդների կազմով, որը տատանվում է համեմատաբար փոքր իրավաբանական անձանցից մինչև խոշոր ձեռնարկությունները:

Գլոբալ Էս Փի Սի-ի մասնագետները դրսևորում են անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր հաճախորդի հետ աշխատելիս, արագ ընկալելով նրա խնդիրները և մշակելով ճշգրիտ լուծումներ: Մենք ձգտում ենք համաձայնեցնել հետագա գործողությունները հաճախորդի հետ` ղեկավարվելով նրա պահանջմունքներով և ցանկություններով, քանի որ վստահ ենք, որ անհատական վերաբերմունքն է ապահովում առավելագույն արդյունավետություն:

Գլոբալ Էս Փի Սի-ն հաճախորդներին տրամադրում է բարձորակ իրավաբանական խորհրդատվություն, կազմում իրավաբանական բնույթի փաստաթղթեր, ներկայացնում նրանց շահերը, ինչպես արտադատարանական, այնպես էլ դատական ատյաններում` անելով ամեն հնարավորը հաճախորդի շահերի արդյունավետ պաշտպանության համար:

Գլոբալ Էս Փի Սի-ի ներքին քաղաքականության բաղկացուցիչներից են իրավաբանական որակյալ օգնության տրամադրումը և հաճախորդի խնդիրների ամենաօպտիմալ լուծումը: Մեր մասնագետների բարձր պրոֆեսիոնալիզմը և իրավական մասնագիտացումն ապահովում են սպառիչ լուծում հաճախորդի խնդրին:

Այդ կապակցությամբ, մեր ընկերության բոլոր աշխատակիցները անշեղորեն առաջնորդվում են հետևյալ սկզբունքներով.

  • Մեր նպատակը հարաբերությունների զարգացումն ու ընդլայնումն է: Մեր յուրաքանչյուր հաճախորդին մենք վերաբերվում ենք ոչ միայն որպես անմիջականորեն տվյալ գործով աշխատող փաստաբանի, այլև ընկերության հաճախորդ:

  • Յուրաքանչյուրի խնդիրը յուրովի ինքնատիպ է: Մենք ապահովում ենք անհատական մոտեցում հաճախորդի առջև ծառացած խնդիրների վերլուծության և ընկալման ընթացքում, որից հետո միայն անցնում ենք դրանց լուծմանը:

  • Իրավաբանական ծառայությունների դիմաց ծախսերը չպետք է լինեն չափազանց մեծ: Մենք ձգտում ենք, որպեսզի մեր կողմից մատուցվող իրավաբանական ծառայությունները լինեն բարձրորակ, հնարավորինս արդյունավետ և միևնույն ժամանակ մատչելի:


Գլոբալ Էս Փի Սի վարում է ճկուն քաղաքականություն և հնարավորություն է ընձեռում Ձեզ օգտվել իր ծառայությունների ինչպես փաթեթային տարբերակից, որի շրջանակներում Ձեզ կտրամադրվեն պայմանագրով նախատեսված ծառայություններ` աբոնենտային վճարման դիմաց: Ծառայությունների փաթեթային տարբերակից օգտվելու դեպքում Գլոբալ Էս Փի Սի Ձեզ կտրամադրի զգալի զեղչեր` փաթեթից դուրս մատուցվող ցանկացած այլ ծառայության համար:

ԳԼՈԲԱԼ ԷՍ ՓԻ ՍԻԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ՄԵՆՔ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՎԱԾ ԵՆՔ

iso9001

ISO 9001:2008