HACCP – ISO 22000

ISO 22000-ն Սննդամթերքի անվտանգության կառավարման միջազգային ստանդարտ է։

 

Այն համատեղում և լրացնում է ISO 9001-ի և ՍՎԿՎՄ-ի հիմնական տարրերը՝ սննդի անվտանգության կառավարման համակարգի (FSMS) զարգացման, իրականացման և շարունակական կատարելագործման համար արդյունավետ համակարգ տրամադրելու նպատակով։

 

Անվտանգ սնունդի սպառողների պահանջարկի ավելացումը, բազմաթիվ ընկերությունների հանգեցրել է զարգացնել և՛ սննդամթերքի որակը, և՛ անվտանգության կառավարման համակարգերը՝ հիմնվելով սպառնալիքների վերլուծության և կրիտիկական վերահսկման միավորումների վրա (ՍՎԿՎՄ)։ 2001թ.-ին ISO-ն սկսեց զարգացնել վերստուգվող ստանդարտ, որը հետագայում սահմանում է ՍՎԿՎՄ-ի դերը սննդի անվտանգության կառավարման համակարգերում և  ձևավորեց նորաստեղծ ISO 22000-ը։ ISO 22000 ստանդարտը նախատեսված է սննդամթերքի անվտանգության կառավարման պահանջները այն կազմակերպություններին սահմանելու համար, որոնք պետք է համապատասխանեն և գերազանցեն սննդամթերքի անվտանգության կանոնները ամբողջ աշխարհում։ Այն մի ստանդարտ է, որը ընգրկում է բոլոր սպառողական և շուկայական կարիքները։ ISO 22000-ն արագացնում և պարզեցնում է գործընթացը, առանց այլ որակի կամ անվտանգության կառավարման համակարգերի վտանգի ենթարկելու։

 

ISO 22000 –ը միջազգային սերտիֆիկացման ստանդարտ է, որով սահմանվում է սննդամթերքի անվտանգության կառավարման համակարգերի պահանջները։ Այն կարող է օգտագործվել բոլոր կազմակերպությունների կողմից, մատակարարման համակարգում՝ ֆերմերներից մինչև սննդի ծառայությունների, մշակման, փոխադրման, պահեստավորման, տարածման և փաթետավորման։

 

ISO 22000-ն ստեղծում է համապատասխան անվտանգության ստանդարտ, որը ընդունված է ամբողջ աշխարհում։ Ինտեգրելով բազմաթիվ սկզբունքներ, մեթոդաբանությաններ և  ծրագրեր՝ ISO 22000-ը  շատ հեշտ է հասկանալ, կիրառել և ընդունել։ Այն դա դարձնում է առավել արդյունավետ, որպես գործիք դեպի շուկա մուտք գործելու համար, քան նախորդ ազգային ստանդարտների համակցությունները։

 

ISO 22000-ը հատկորոշում է սննդամթերքի անվտանգության կառավարման համակարգի պահանջները, որը համատեղում է լավ ճանաչված հիմնական տարրերը, որպեսզի ապահովի սննդամթերքի անվտանգությունը սննդամթերքի շղթայում, մինչև վերջնական սպառմումը.

 • Միջազգայնորեն և ամբողջ մատակարարման շղթայով ինտերակտիվ հաղորդակցման ապահովում։
 • Համապատասխանություն ՍՎԿՎՄ սկզբունքների հետ՝ սպառնալիքի վերլուծություն, կրիտիկական վերահսկման միավորների բացահայտում, կրիտիկական կապերի հիմնում, կրիտիկական վերահսկման միավորների վերահսկում, ուղղիչ գործողությունների հիմնում, հաշվետվությունների հաշվառում, ստուգում։
 • Կամավոր և անհրաժեշտ չափանիշների համաձայնեցում
 • Մի սխեմայի ստեղծում, որը հավասարեցված է ISO 9001:2008-ին։
 • Համակարգի կառավարում
 • Գործընթացի հսկում

HACCP - ISO 22000:2005 սերտիֆիկացման առավելությունները

 • Հաճախորդների գոհունակություն՝  այն ապրանքների առաքմամբ որոնք շարունակաբար համապատասխանում են  հաճախորդի պահանջներին, ինչպես նաև որակյալ են, անվտանգ և օրինական։
 • Գործընթացների ծախսերի նվազում՝ գործընթացների շարունակական կարգավորմամբ և գործընթացների արդյունավետության վրա ազդելով։
 • Գործընթացների արդյունավետություն՝ ինտեգրելով որպես պայման պահանջվող ծրագրերը (PRP's & OPRP's), HACCP-ը՝ ISO ISO 9001-ի «Պլանավորել, Իրականացնել, Ստուգել, Գործել» փիլիսոփայությամբ, սննդի անվտանգության կառավարման համակարգը բարելավելու համար։
 • Բարելավված շահագրգիռ կողմերի հարաբերություններ՝ ներառելով աշխատակիցներին, հաճախորդներին և մատակարարներին։
 • Իրավական համապատասխանություն՝ հասկանալով թե ինչպես են կանոնադրական և կարգավորող պահանջները ազդում կազմակերպության և իր հաճախորդների վրա և համապատասխանության փորձարկում ներքին աուդիտի և կառավարման տեսությունների միջոցով։
 • Բարելավված ռիսկերի կառավարում՝ ապրանքի կայունության և վերահսկելիության միջոցով։
 • Ապացուցված բիզնես հավատարմագրեր՝ ընդունված չափանիշների անկախ ստուգման միջոցով։
 • Ավելի շատ բիզնես ծրագրեր նվաճելու հնարավորություն՝ մասնավորապես երբ գնումների պայմանները որպես պայման սերտիֆիկացում են պահանջում։
ԳԼՈԲԱԼ ԷՍ ՓԻ ՍԻԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ՄԵՆՔ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՎԱԾ ԵՆՔ

iso9001

ISO 9001:2008