ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Գլոբալ Էս Փի Սի-ի աշխատանքային փորձը իրավամբ համարվում է լավագույններից մեկը Հայաստանում: Իրավունքի բնագավառում մեր լուծումները հիմնվում են մեր մասնագետների գիտելիքների, սեփական փորձի և մեթոդոլոգիայի վրա: Մեր գործնական խորհուրդները հնարավորություն կտան լուծել առանձին կամ համալիր խնդիրներ հետևյալ ոլորտներում`

 • Կորպորատիվ իրավունք

 • Պայմանագրային իրավունք

 • Միջազգային մասնավոր իրավունք

 • Միջազգային հանրային իրավունք

 • Հարկային իրավունք

 • Աշխատանքային իրավունք

 • Աշխատանքային պայմանագրեր

 • Վարչական իրավունք

 • Ապահովագրական իրավունք

 • Արժեթղթերի շուկա

 • Ներդրումային գործունեություն

 • Մտավոր սեփականության իրավական պաշտպանություն

 • Արտաքին տնտեսական գործունեություն

 • Օտարերկրյա ներդրումներ

 • Անվճարունակություն (սնանկություն)

 • Անշարժ գույք

 • Սեփականաշնորհում

 • Հաճախորդների շահերի ներկայացում դատարանում և միջնորդ դատարանում` տնտեսական վեճերի լուծման գործընթացում

 • Միջազգային առևտրային արբիտրաժում, այդ թվում այլ պետություններում հաճախորդների ներկայացում և նրանց շահերի պաշտպանություն արտաքին տնտեսական գործունեության ընթացքում ծագող վեճերի լուծման գործընթացում

 • Հաճախորդի պաշտպանություն քրեական դատավարությունում` տնտեսական գործունեության ոլորտի գործերով


Գլոբալ Էս Փի Սի-ն վարում է ճկուն քաղաքականություն և հնարավորություն է ընձեռում Ձեզ օգտվել իր ծառայությունների ինչպես փաթեթային տարբերակից, որի շրջանակներում Ձեզ կտրամադրվեն պայմանագրով նախատեսված ծառայություններ` աբոնենտային վճարման դիմաց, այնպես էլ վերոնշյալ այլ ծառայություններից: Ծառայությունների փաթեթային տարբերակից օգտվելու դեպքում Գլոբալ Էս Փի Սի-ն Ձեզ կտրամադրի զգալի զեղչեր` փաթեթից դուրս մատուցվող ցանկացած այլ ծառայության համար:

ԳԼՈԲԱԼ ԷՍ ՓԻ ՍԻԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ՄԵՆՔ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՎԱԾ ԵՆՔ

iso9001

ISO 9001:2008